DX-KUUNTELIJASSA JA RADIOMAAILMASSA JULKAISTUJA
TEKNISIÄ ARTIKKELEJA

Viimeksi lisäilty 28.7.1999.

Luettelossa on eriteltynä IJL:n kirjoittamat , Radiomaailmassa ja
DX-kuuntelijassa 1973 - 1992 julkaistut tekniset artikkelit. Kuten lehdissäkin mainitaan ovat kirjoittajien mielipiteet yms. kirjoittajien omia. Niinpä artikkelien haukkumiset tältä osin voi suunnata tämän kotisivun omistajalle ainoastaan kirjoittamieni artikkelien osalta.
Tämä on siis vain luettelo - Artikkelit pitää lukea lehdistä!!!
Tosin poikkeuksellisesti joitain em. lehdissä julkaistuja tämän kotisivun omistajan itsensä kirjoittamia artikkeleja löytyy myös näiltä sivuilta.

Katsaus SDXL:n lehdissä julkaistuihin teknisiin artikkeleihin"JUOTTAMISTA NORMIN MIL-S-45743E:N MUKAAN"

TAKAISIN TEKNIIKKAHAKEMISTOON !