JUOKSUTTEET1.2.1999

Juotos ei ole kelvollinen ennenkuin juote on täysin sulaneena tarttunut kunnollisesti kiinni kumpaankin juotettavaan kappaleeseen ja peittänyt täysin niiden välisen aukon.
Tinaa sisältävät juotteet tarttuvat erittäin kiinteästi useimpiin metalleihin mikäli metallin pinta on täysin puhdas.
Tämä johtuu siitä, että juote tarttuu metalliin muodostamalla seoksen juotettavan metallin kanssa. Juotteen sanotaan tällöin kastavan juotettavan materiaalin.
Muodostuva seoskerros on ohut ja sitä ei voi muodostua mikäli juotettavan metallin pinnalla oksidi- tai likakerros.

Useimpien metallien pinnalla on aina oksidi-, sulfidi- yms.-kerros, joka estää metalleja saamasta kunnon kosketusta toisiinsa.
Samoin se estää juotetta valumasta ja "kastamasta" metallin pintaa.
Tämän kerroksen poistamiseksi käytetään juotettaessa erilaisia juoksuteaineita.
Juoksute lisätään liitokseen eneen juottamista tai sen aikana.
Juoksutteen pääasiallinen tehtävä on siis poistaa haitallinen oksidi - yms. kerros ja estää sen muodostuminen juotostapahtuman aikana.

Juoksuteaineina käytetään pehmeäjuotoksissa hartseja kiinteässä tai juoksevassa muodossa.
Myös käytetään epäorgaanisia aineita, kuten eri metallien klorideja (esim. sinkkiloridi) kyllästettyinä liuoksina tai pastoina. Ei kuitenkaan elektroniikkatöissä!
Hartsijuoksutteet ovat hidasvaikutteisia, joten niitä ei voi käyttää voimakkasti oksidoituneisiin tai likaisiin pintoihin ellei pintoja ole ensin puhdistettu hyvin.
Huomaa, ettei juoksute poista ruostetta, öljyä tai likaa.

Kloridijuoksutteet ja hapot:

Vaikka varsinaisissa elektroniikatöissä näitä juoksutteita ei tule käyttää - voi olla joskus ns. "peltitöissä" olla väkevämmistä juoksutteista apua.
Nämä juoksutteet ovat yleensä epäorgaanisia suoloja eli kloorivetyhapon (suolahappo) ja sinkin, alumiinin, magnesiumin, kalsiumin tai tinan yhdisteitä.
Joissain tapauksissa pintojen puhdistukseen käytetään myös itse happoja suoraan.
Kloridijuoksutteet ovat hyvin tehokkaita juotettaessa tinaseoksilla tavallisia metalleja (ei kevytmetalleja) - sillä ne ovat voimakkaasti syövyttäviä.
Niillä on ikävänä tapana roiskua juotettaessa ja levittäytyä juotoskohdan ympärille.
Jäännökset ovat voimakkaasti kosteutta imeviä ja erittäin vaikeita poistaa.
Kostuessaan jäännökset voivat vahingoittaa myös läheisyydessään olevia eristeaineita.
Näitä juoksutteita käytettäessä on kaikki juotosjätteet erittäin huolellisesti poistettava juotoskohdasta ja sen ympäristöstä.
Sähköisissä liitoksissa saa käyttää ainoastaan (lähes-)korroosiovapaita hartsijuoksutteita.

TYÖVÄLINEET JA NIIDEN HOITO

TAKAISIN !