Lämpötila Paijärvellä
Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Min (H24) Max (H24) Min Max
kattopelti, etelä 40,6 12,7 45,4 4,0 55,6
ulkokamera 24,2 11,6 24,6 1,7 45,5
Mitattu: 03.06.15 14:51:02
Arvot ° C


Seuraavassa käyrinä anturien tuotoksia