PHYWE 6731 KOULUJEN KOKEILUVÄLINEITÄ - RADIOPUTKI


12.5.2016

Haminassa kun purettiin 2010-luvun alussa Torinvarren koulu niin sain sieltä jonkun verran erilaisia fysiikan opetuksessa käytettyjä vanhempia opetusvälineitä.
Tässä on muutama kuva Phywen valmistamasta välineestä johon voidaan asentaa triodityyppinen radioputki.