RA.337 LF CONVERTER
10.11.2012

Tämä 3 kHz - 980 kHz konvertteri on markkinoitu lisälaitteeksi RA.1217 vastaanottimeen. Tässä laiteyksilössä on sen tyhjään tilaan aikoinaan
rakentamiani antenni- ja audioliitäntöjä. Laitekokonaisuus vastaanottimineen oli alunperin turhan isossa kotelossa ja siirsin kotelosta samaan tilaan
Merenkulkuhallituksen verstaan(?) rakentaman aika harrastelijamaisen audiolisäyksen. Tämä lisäys on käytön kannalta tarpeeton.

Konvertteri toimii mukavasti ja onhan se hienoa, että vastaaottoon on mahdollisuus näin todella alhaalta alkaen kun useimmissa muissa taajuusalueen
alku on 10 kHz:ssä.

Seuraavissa kuvissa ilmeisesti Merenkulkuhallituksen verstaan - vai kenenkä muun? - tekemiä hiukkasen harrastelijamaisia kytkentöjä. Nämä ovat
joka tapauksessa laitteen mukana olleet sen tullessa pois ammattikäytöstä.