JUOTOSTEN PUHDISTUS JA TARKASTUS1.2.1999

Vaikkakin yleensä elektroniikan juotostöissä käytetään kanavatinatyyppejä, joiden juoksutejäänteitä ei pidetä haitallisina on ne jo pelkästään siisteyden ja liitoksen tarkastuksen helpottamiseksi syytä poistaa.
Juotoslangoissa on olemassa myös tehokkaamin oksidikerroksia poistavia tyyppejä, joiden jäänteet varsinkin kosteissa oloissa aiheuttavat juotoksen syöpymistä.
Töissä, joissa on käytetty kloridijuoksutteita on jäänteiden erittäin huolellinen poistaminen ehdottomasti suoritettava.

Hartsijäänteiden poistoon on saatavissa elektroniikkateollisuuden käyttöön monenkinlaisia erikoisliuottimia.
Niitä lienee kuitenkin yleensä saatavissa vain kohtalaisen suurissa(ja hintavissa !) astioissa, joten harrastajan kannattanee käyttää kotioloissa muutenkin käytettäviä liuottimia.
Hartsit tuntuvat liukenevan kohtalaisen hyvin spriihin ja usein vieläkin paremmin tärpättiin varsinkin jos pesu suoritetaan välittömästi juottamisen jälkeen.
Apuna voi käyttää sopivaa harjaa - vanha hammasharja toimii hyvin tässä tehtävässä.
Mikäli esim. tärpätistä tuntuu jäävän rasvamainen kerros niin levy voidaan lopuksi huuhdella harjauksen kera lämpimällä vedellä.
Mikäli levyllä olevat komponentit ovat pesunkestäviä, niin ei puhdistuksen suhteen ole mitään ongelmia.
Jotkut komponentit (kytkimet, potikat tms.) on syytä suojata teippaamalla ja varoa pesunesteen pääsy niihin.

JUOTOSTEN TARKASTUS

Juotoksia voidaan tarkastaa paljain silminkin, mutta esim piirilevyjen kunnoliseen tarkastukseen tarvitaan sopivasti suurentava väline.
Parhaimpia tähän tarkoitukseen ovat stereomikroskoopit, joita esim. venäläisvalmisteisina on ollut saatavissa suhteellisen edullisesti.

Juotoksen tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Juotoksien pinnan on oltava sileä ja "himmeän killtävä".
- Juotekerroksen vahvuus ei saa olla niin suuri, että se estää juotoksen ominaisuuksien
   tarkastelun. Periaatteessa kytkentälankojen ääriviivojen tulee erottua.
- Juoksutteella täyttyneitä kuplia ei saa esiintyä.
- Juotoksessa ei saa olla irtonaisia tai siitä ulospistäviä kytkentälangan päitä
- Irtonaisia juotepisaroita tai juoksuteaineita ei saa olla juotoksessa tai sen ympäristössä
- Lämpövaurioita ei saa ilmetä komponenteissa tai eristeaineissa (esim. johtimen päiden
    eristeet)
- Kylmäjuotoksia ei saa esiintyä.

Ikävin juotosvirhe - kymäjuotos - on usein havaittavissa esim. piirilevyn pinnalla sen "pallomaisesta" muodosta.
Liiallisen kuumentamisen aikaansaama juotosvirhe on yleensä nähtävissä himmeästä tai rakeisesta pinnastaan kuten on aiemmin mainittu.
Piirilevyillä, joilla ei ole juotteenestopinnoitetta esiintyy usein viereisten juotospisteiden välisiä tinasiltoja.
Näiden syntymisen estämiseksi onkin katsottava tarkoin juottimen ja langan suunta juotettaessa esim. lähekkäin olevia mikropiirien juotoksia.Ylläolevaan kuvaan on koottu koko joukko mahdollisia juotosvirheitä juotettaessa johtimia juotostorniin.

Kun kaikki juotokset on tarkastettu ja todettu hyväksyttäviksi voidaan esim. piirilevyn kyseessä ollen sen juotospuoli suojata suojalakalla.TAKAISIN !