Nimi Tekijä Vuosi/ Painos Kustantaja huom.
Kotimaiset elektroniikka-ja radiokirjat:
Sähkötekniikan alkeet                                   Vilho Malkki                       1946 Kansanvalistusseuran kirjeopisto
Radiotekniikan perusteet J.Sarvas, P.Velander                 1946  3.p Otava
Radionharrastajan käsikirja Jouko Salokanto, Unto Huttunen        1948 Karhu
Radiotekniikka I Asser A. Aromaa 1949 Kansanvalistusseuran kirjeopisto
ULA-vastaanottimet Lauri Ellilä 1954 Kansanvalistusseuran kirjeopisto
Radiohuolto Martti Ahava 1951 Kansanvalistusseuran kirjeopisto
Puolijohdetekniikka (radiotekniikan käsikijat) 1973 Tammi
Suomalainen koaksiaalikaapeli 1975 Posti- ja Lennätinhallitus
Tämän päivän elektroniikka Timo Vehmas 1981 WSOY
TV-vastaanotin Peter Marcus 1960 Tammi 2 kpl
Radiotekniikka Otto Limann 1965 2.p Tammi
Radiokirja T.K. Laakso 1928 WSOY
Antennit Herbert G. Mende 1964 2.p Tammi
Antennijärjestelmät 1994 Sähkötieto ry
Elektroniikka-askartelu Timo Vehmas 1971 WSOY
Radiosanasto Boris Heimburger 1948 Otava
Harrastajan Radiokirja 1951-1952 Osmo A. Wiio, Unto V. Somerikko 1951 Harrastelutaito Oy
Radioamatööritekniikkaa 1991  2.p SRAL
Kokeile Elektroniikkaa Olli Poroila 1974 Infopress
Transistorit ja tyristorit Mullard 1972 Infopress
Uutta Elektroniikkaa Hannu Miettinen 1970 Infopress 2 kpl
Erikoiselektroniikkaa Hannu Miettinen Annan kirja
Käytännön elektroniikkaa Hannu Miettinen 1971 Annan kirja
Jokamiehen elektroniikkaa Hannu Miettinen 1974 Annan kirja
Rakenna transistoreista Hannu Miettinen 1966 Tekniikan maailma
Lyhytaaltokirja John Schröder 1961 Tekniikan maailma
Radionrakentajan kirja I John Schröder 1963 Tekniikan maailma
Teollisuuden fotoelektroniikkaa A. Walter 1978 Technopress
Radiolaitteita rakentamaan II Carl Christiansen 1968 Tekniikan maailma
Nuorten Radiokirja Osmo A. Wiio, Unto V. Somerikko 1963  2.p Tekniikan maailma
Pientaajuusvahvistimien suunnittelu Motorola 1971 Infopress
Oskillaattorit ja vahvistimet 1978 Infopress
Pientaajuus-ja servovahvistimet 1973 Infopress
Kenttätykistön viestivälineopas 1992 Pääesikunnan koulutusosasto
306 Kytkentää Elektor 1999 Helsinki Media
Kotimaiset sähkö-ja puhelinalan kirjat:
Luentosarja sähkötekniikassa monttööreille  Harald Frilund 1919 Suomen sahanomistajain paloapuyhdistys
Sähkötekniikan oppikirja Viljo Ylöstalo 1932 Otava
Sähköoppi I Erkki Laurila 1949 Otava
Sähköoppi II Erkki Laurila 1949 Otava
Sähköasennukset 1 1996 Suomen sähköurakoitsijaliitto
Asentajan sähkötyöturvallisuusopas 2003 Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto
Vahvavirtakytkentöjä 2 Urho A. Heino 1972 Käyttökirjat Oy
Vahvavirtailmajohdot 1971 Sähkötarkastuslaitos
Sähkökoneiden huoltoasennukset 1 1959 Oy Strömberg Ab
Sähkötekniikan piirrosmerkit 1980 Suomen standardisoimisliitto
Sähkötekniikan oppikirja J. Sarvas 1969 4.p Otava
Sisäjohdot 1961 Sähkötarkastuslaitos
Sähköjohtojen laskeminen Martti Paavola 1969 3.p WSOY
Puhelinlaitteet Urho Serpola, Kauko Aalto 1949 Tekniikan kirja
Puhelinkäsikirja J. Jauhiainen, K. Seppola 1929 WSOY
Sähkötekniikan oppikirja Martti Paavola 1975 12.p WSOY
Kytkentäkäsikirja Klöckner-Moeller 1990 Maansähkö Oy
Nuorten sähkö-ja koneoppi Arminen, Haantie, Mattila 1977 8.p Valistus
Teollisuuden sähkötyöt turvallisuusopas 1987 Työturvallisuuskeskus
Sähkötekniikan taitaja - Strömberg 1889-1989 Kai Hofman 1989 ABB Strömberg
Yleistä tekniikkaa, kirjasarjat:
Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirja Ilmari Jäämaa 1939  7.p WSOY
Tekniikan voittokulku II Max Geitel 1925 WSOY
Tekniikan voittokulku III Max Geitel 1926 WSOY
Ulkomaiset elektroniikka-ja radiokirjat:
Frequency Synthesis V.F. Kroupa 1973 Griffin
Phaselock Techniques Floyd M. Gardner 1979 2.p Wiley
How to Build Advanced Short Wave Receivers   R.A. Penfold 1977 Bernards
SSB-und ISB-Technik Horst Pelka 1979 2.p Franzis
Radio Communications Handbook James M. Bryant 1977 Plessey
VHF/UHF Handbook Dick Biddulph 1977 RSGB
UHF/Microwave Projects Manual Vol.1 ARRL 1996 2.p ARRL
Solid State Design for The Radio Amateurs Wes Hayward, Doug DeMaw 1977 ARRL
The Radio Amateurs Handbook 1977 ARRL 1976 54.p ARRL
The Radio Amateurs Handbook 2002 ARRL 2001 79.p ARRL
Communications Receivers, The Vacuum Tube Era: 1932-1981 Raymond S. Moore 1993 3.p RSM Communications
Shortwave Receivers - Past&Present, 1942-1997 Fred Osterman 1998 3.p Universal Radio Research
Putkikirjat:
Technical Manual Sylvania Tubes Sylvania 1955 10p Sylvania
RCA Receiving Tube Manual RCA 1965 RCA
Röhren, Halbleiter, Bauelemente 1962-1963 Siemens 1962 Siemens & Halske AG
Radio Tubes Aismerg, Gaudillat, DeSchepper 1956 Societe des editions radio
1973 Pocketbook Philips 1973 Philips