AOR 7030:N VÄLITAAJUUSKÄYRIÄ29.7.2009

Mittasin kummankin AOR 7030 - vastaanottimen välitaajuuskäyrät ajamalla Wandel & Goltermannin PS-19 generaattorista taajuuspyyhkäisyn väliltä 980 - 1020 kHz vastaanottimen antenniliitäntään. Käyrät on mitattu vastaanottimien IF - ulostuloista Rohde & Schwarzin FSP7 - spektrianalysaattorilla RS Commander - ohjelman "Trace" - toiminnolla. Kuvissa näkyy vasemmassa yläkulmassa kukin filtterityyppi ja AOR:n filtterikalibroinnin ilmoittama taajuus joka on lainausmerkeissä sen takia että se ei välttämättä pidä lainkaan paikkaansa!! No - nämä taajuudet vastaanotin joka tapauksessa ilmoittaa näytössään....

Helposti huomaa käyristä sen, että sovitus voisi olla parempi. Noista filttereistä monet on asennettu aivan tehtaan ohjeen mukaan tai saattavat jopa olla ihan alkuperäisasennuksia. Kuinka paljon tuo huipun kuoppaisuus sitten vaikuttaa käytännön kuuntelussa on toinen juttu.
Käyrien alapäässä näkyy roofing - filtterin rajaama alue hyvin. Mentäessä sitten leveämpiin kaistalevyksiin kuten 9.5 kHz se ei sitten enää erotukaan.

Ensimmäisenä vanhempi vastaanotin jossa siis ei ole tuota 45 MHz filtteriä myöskään vielä vaihdettu:

Sitten uudempi malli johon on vaihdettu myös 45 MHz suodin - Herzin ja Muratan suotimien ero tässä kytkennässä on aika minimaalinen:

Seuraavaksi on vuorossa 45 MHz filsujen ensimmäisiä mittauskokeiluja. Kuvissa vastaanottimeen on syötetty HP:n signaaligeniksistä taajuudet 1000 kHz / -50 dBm ja 1020 kHz / 0 dBm yhdistettynä MCL PSC 4-1 splitterin kautta (n. 6-7 dB vaimennus) vastaanottimien antenniliitäntään. Välitaajuuskaistaksi AOR:ssä on valittu 9.5 kHz jotta leveämmän 45 MHz filtterin ominaisuudet tulisivat paremmin näkyviin. Ulostulo R&S FSP7 spektrianalysaattorille AOR:n "normaalista"välitaajuusulostulosta ja kuvat Rohde&Schwarzin RS Commander-ohjelmasta "Hard Copy" - toiminnolla(kompuutteri ja spektri on kytketty GPIB-väylän kautta toisiinsa). Käyrissä esiintyy joitain poikkeamia joiden syy täytyy vielä selvittää, mutta selkeästi huomaa kyllä miten paljon "puhtaampi" on kuuntelukaista tuosta 1020 kHz:llä tuotetusta häiriösignaalista TQF 45-2 - filtterillä varustetussa vastaanottimessa.

Ensinnä molemmat signaalit 1000 ja 1020 kHz / AM modulaatio 30% - ekana alkuperäiset 45kHz suotimet, toisessa kuvassa TeleQuarz.

Sitten pelkkä 1000 kHz signaali ja sama järjestys radioilla.