DX-KUUNTELUN TULEVAISUUS

- virallinen ennuste -

alunperin julkaistu Radiomaailma-lehdessä

laatinut Ilpo J Leppänen, Vehkalahti

Monet konkarikuuntelijat pelkäävät menneiden kultaisten DX- vuosien ja koko DX-kuuntelun jäävän historiaan koska keski-ja lyhytaaltoasemien radioliikenteen pelätään pikkuhiljaa vähenevän ja pitemmän ajan kuluessa ehkä loppuvan kokonaan. Myös asemien vastausprosentti pienenee pienemistään. Kuitenkin tarkkoihin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan ennusteen mukaan mitään näin dramaattista DX-kuuntelulle ei tule tapahtumaan. Lyhyen hiljaisen kauden aikaansaa jo Nostradamuksen ennustama maailmanloppu vuosituhansien vaihteessa, mutta kuuntelun tulevaisuus ennen sitä ja joitain vuosia - korkeintaan vuosikymmeniä - sen jälkeen näyttää varsin lupaavalta. Varsinaisen mullistuksen aikaansaa lähivuosina venäläisten rahanpuuttessaan myymien satelliittien tuleminen DX- kuuntelijoiden käyttöön. Kuuntelussa tullaan käyttämään kahden kuuntelualueen yläpuolella olevan satelliitin välille vedettyä pitkää lankaa. Satelliiteissa muunnetaan vastaanotettava taajuus normaaleilla satelliittivastaanottokalustolla kuultaviksi. Aluksi tähän kuuntelutapaan siirtyvät paksun rahapussin omaavat kuuntelijat ja DX-liitossa ollaan ensin näinsaatujen QSL:en hyväksymistä vastaan. Koska satelliittikuuntelijat kuitenkin tarjoavat nimellistä korvausta vastaan liiton jäsenille mahdollisuuden kuunnella heidän hankkimiensa satelliittien kautta radioasemia hyväksytään satelliittien kautta kuultujen asemien QSL:t muiden rinnalle pistelaskennassa. Asian puolesta eräs tekniikan asiantuntija mainitsee satelliitin toimivan signaalinkulun kannalta lähes samoin kuin ionosfäärin kerroksissa tapahtuvan radioaaltojen heijastumisen.

Tietokoneiden ja tietoverkkojen käytön yleistymisen johdosta siirrytään vielä ennen vuosituhannen vaihdetta Internetin kautta tapahtuvaan raporttien ja QSL:ien välitykseen. Tämä nostaa huomattavasti vastausprosenttia. Vastausprosentin nousu johtuu mm. siitä, ettei enää tarvita kirjekuoria, papereita ja varsinkaan kyniä, jotka muutenkin ovat aina kadoksissa. DX-liiton järjestelmiä muutetaan myös niin, että QSL-palstojen toimittajat voivat lukea asemien vastaukset Internetistä ja voivat valvoa QSL:ien ilmoittajien rehellisyyttä sataprosenttisesti. Jo ennen tietoverkkoon siirtymistä on suurin osa raporteista lähetetty disketeillä asemille. 1900-luvun loppuvuosina WRTH ilmestyy ainoastaan CD-ROM-versiona ja myös liiton lehden paperiversion lopettamista suunnitellaan.

Teknisesti edistykselliset DX-kuuntelijat siirtyvät vuonna 1999 automaattisiin kuuntelujärjestelmiin, jotka muutamassa sekunnissa kuultuaan aseman ID:n tarkistavat, onko asemalta QSL:ää, jos ei niin lähettävät raportin aseman tietokoneelle joka puolestaan lähettää vastauksen mikä samalla kirjautuu liiton QSL-kortistoon. Koska kehitysmaiden ei-tietokoneistetut harvinaiset asemat on saatu kuultua jo aiemmin ollaan vuonna 1999 tilanteessa, jossa kaikki maailman radioasemat on kuultu ja miltei kaikilta on saatu QSL.

Taloudellisella puolella tapahtuu liikennevastaanottimien hinnoissa samanlainen pudotus kuin on käynyt aiemmin vanhojen tietokonemallien. Kukaan ei maksa kalliimmastakaan vastaanottimesta vuosisadan lopulla viittäsataa enempää ehkä joitain keräilijöitä lukuunottamatta.

Vuosisadan vaihteessa maapallon lähiavaruuteen saapuva komeetta aikaansaa maapallon akselin siirtymisen ja tulee ennustettu maailmanloppu. Kaiken mullistuksen keskellä näkyy taivaalla runsaasti UFO:ja joihin koetetaan saada yhteyttä kaikin tavoin. Koska kaikki sähkö ja muut vastaavat järjestelmät ovat tuhoutuneet ovat ainoita yhteydenpitovälineitä ne kannettavat radiolaitteet, joita ihmisillä on sattunut olemaan taskussaan maailmanlopun sattuessa. Yhteyttä koitetaan GSM-puhelimilla,eri valtioiden laitoksien radiopuhelimilla, radioamatöörien kahden metrin koneilla jne. Ensimmäinen yhteys saadaan kuitenkin aikaan suomalaisten hirvimiesten ja humanoidien välillä LA-puhelimella - jonka käyttölupatarrassakin lukee sopivasti viimeinen voimassaolovuosi 2004. Jälkeenpäin nimittäin selviää, että kyseiset humanoidit olivat käyneet viimeksi maassa sata vuotta sitten, eivätkä olettaneet maan tekniikan kehittyneen kuin korkeintaan 1960- luvun tasolle.

Ulkoavaruuden vieraiden avustamana saadaan jälleenrakennustyö suhteellisen ripeästi käyntiin merien asetuttua paikoilleen ja uusien mantereiden kuivuttua. Vaikka humanoideilta onkin saatavissa uutta teknologiaa haluavat useimmat ihmiset pitäytyä ainakin aluksi aiemmin tuntemissaan välineissä. Niinpä kokee DX-kuuntelukin uuden keski-ja lyhytaaltokuuntelukauden alkamisen 2000-luvun alussa. Suomi kuuluu niihin alueisiin, jotka ovat säästyneet varsin hyvin maailkmanlopun mullistuksissa, ja niinpä vanhat liikennevastaanottimet tulevatkin uudellelleen kovaan käyttöön. DX-liiton jäseniksi liittyy myös humanoideja, jotka ovat kovasti viehättyneet ihmisten tekemiin radiolaitteisiin ja musiikkiohjelmiin. Vaikka asemien harvalukuisuuden vuoksi ei ensin tarvitakaan vastaanottimilta erityistä selektiivisyyttä saavutetaan humanoidien ja ihmisten tekniikan yhdistelmällä vastaanotinmodifikaatioissa aivan uusia ulottuvuuksia. Muun muassa vastaanottimien etuasteiden selektiivisyydessä saavutetaan yhtä hyviä arvoja kuin aimmin oli parhailla välitaajuussuotimilla sekä herkkyydessä puhutaan nano- ja pikovolteista.

Koska maapallon kartta on muuttunut aivan erinäköiseksi kuin ennen on uusille maanosille annettu uudet nimet. Niinpä asemalaskentakin joudutaan kaikilta osin muuttamaan. Oleellisena muutoksena tulevat maapallon ulkopuoliset asemat, joita humanoidit ovat perustaneet aurinkokuntamme eri osiin. Aurinkokunnan ulkopuoliseen DX-kuunteluun päästään 2040-luvulla ja oman lähigalakseihin parikymmentä vuotta myöhemmin Uudella teknologialla ei ole enää valonnopeuden rajoituksia ja niinpä kaukaisemmatkin asemat kuullaan reaaliajassa. Ongelmana on kuitenkin taas kerran vastausprosentti, kuten oli 1990- luvulla. Syynä ovat muunmuassa kommunikaatiovaikeudet eri humanoidilajien kanssa. Myös DX-liitossa ollaan palattu aikaan, jossa hyväksytään QSL:si ainoastaan,kortti,kirje tai muu vastaava esine. Avaruusaluksien kujettamina saattavat QSL:t viivästyä pitkäänkin tai hukkua matkalla. Tallenteet kuuluista ohjelmista otetaan jälleen käyttöön rankkipisteitä laskettaessa jo 2030-luvulla. Tekniikan kehittyessä edelleen saadaan 2060-luvun jälkeen kuuluviin uusia galakseja eikä edelleen löytyville uusille asemille kuten ei DX-kuuntelullekaan näy loppu häämöttävän.