YAESU FRG - 8800 MUUTOSTYÖT


8.3.2001

Yaesu FRG-8800 - vastaanottimessa on vaimennin alimalla bandilla ja sen toiminnan yläraja on 1599.9 kHz kohdalla.
Herkkyys keskiaaltoalueella on vaimentimen kanssa 3.9uV (S/S+N 12 dB) kapeammalla kaistaleveydellä. Vaimentimen poiston jälkeen seuraavassa kuvatulla tavalla päästään herkkyyteen 1.4uV.
Muutos tapahtuu yksinkertaisesti kytkemällä oikosulkulanka diodin D15 katodilta vastuksen R03 komponenttipuolla näkyvissä olevaan langanpäähän ja katkaisemalla vastus R05.
Johtuen etupiirien valinnan ohjausjännitteen reitistä jätin vaimentimessa olevan vastuksen R02 paikoilleen. Sen aiheuttama vaimennus ei liene merkityksellinen.

Mittailin muutenkin vastaanottimen herkkyyksiä eri alueilla ja lyhytaaltoalueella 1.6 - 15 MHz on kapealla kaistaleveydellä herkyys 0,89 uV lukuunottamatta 3 MHz kohdalla olevaa epäherkempää kohtaa (1.91 uV). Mentäessä taas 15 MHz ylöspäin herkkyys heikkenee 1 uV:sta ollen 25 MHz kohdalla 2 uV luokkaa. Erot voivat tietysti johtua vastaanotinyksilöstäkin. Mittalaitteena oli Stabilock 4040 mittapaikka.

TAKAISIN