VAIMENNUKSEN POISTO KESKIAALLOILTA


8.3.2001

Useimmat harrastajakäyttöön tehdyt vastaanottimet eivät kestä yliohjautumatta MW- ja LW-alueilla esiintyviä voimakkaita signaalitasoja.
Ja koska vastaanotinvalmistajat eivät ole halunneet kustannussyistä ratkaista asiaa oikeaoppisella tavalla on hyvin moniin vastaanottimiin rakennettu vaimennin keskiaaltojen etupiirien yhteyteen.

Muunmuassa tästä syystä ei monilla laitteilla saavuteta yhtä suuria herkkyysarvoja näillä alueilla kuin SW:llä.
Normaalisti tästä ei ole haittaa mikäli kuunneltava asema ei ole signaaliltaan kovin heikko. Ja tietysti siitä on hyötyäkin mikäli muut voimakkaat asemat muutoin aiheuttaisivat yliohjautumista.
Kuitenkin on todettu, että kuunneltaessa esim. Lapissa, missä ei esiinny yhtä suuria lähiseutujen asemien signaalitasoja on vaimennuksesta ainoastaan haittaa heikkoja asemia kuunneltaessa.
Jos tämä lisävaimennus poistetaan tulee kuuntelijan tajuta se yliohjautumisen mahdollisuus minkä tämä muutos tuo tullessaan.
Useimpiin vastaanottimiin tehdyt yksinkertaiset vaimentimien ohitukset oikosuluilla ja vastusten poistolla muuttavat mitä todennäköisimmin pisteen impedanssia.
Käyttökokemusten mukaan on saavutettu hyöty herkkyyden parantumisen suhteen kuitenkin täysin selvä minkä lisäksi operaatiot ovat usein yksinkertaisuudessaan mahdollisia myös elektroniikkaa aiemmin harrastamattoman suoritettaviksi.
On todennäköistä, ettei täysin oikeaoppinen ja sovitukset tarkalleen huomioiva muutos vaimentimen poistossa vaikuta merkittävästi näin matalilla taajuuksilla toimittaessa.

TAKAISIN