Fred Osterman:
SHORTWAVE RECEIVERS - PAST & PRESENT

25.5.1999

Erittäin kattavan kuvan erilaisista lyhytaaltoalueen (ja suurelta osin myös VLF-MF-alueen) kattavista vastaanottimista saa kirjasta "Shortwave Receivers Past & Present", jonka on toimittanut Fred Osterman N8EKU.
Käsiini saama kirja on jo teoksen kolmas laitos ja minulla ei ole tietoa siitä onko muutoksia tapahtunut paljon aiempiin verrattuna.

Kirja käsittelee vastaanottimia vuodesta 1942 tähän päivään. Koska lisäksi suuri osa kirjan vastaanottimista on ammatti- tai sotilaskäyttöön tehtyjä laitteita lisää se teoksen mielenkiintoisuutta. Näistä kun on usein "tavallisilla kuolevaisilla" vähemmän tietoa kuin runsaasti harrastelehdissä mainostetuista "kevyemmän luokan" laitteista.
Kirjan puutteita on lyhyet esittelyt - mikä suuren mallimäärän takia on toki ymmärrettävää.
Toisaalta en kyllä ymmärrä mitä "features-otsikon" alle merkityillä räkkikahvoilla tai asteikkolampuilla tms. on erityistä merkitystä !
Koska näkökulma laitteiden saatavuuteen on amerikkalainen on todennäköistä, että monet mallit ovat Euroopassa yleisempiä kuin kirja antaa ymmärtää ja päinvastoin - tästä on myös toki kirjassakin mainittu.
Samoin varmastikin täältäpäin maailmaa löytyy monia laitteita, joita ei ole uudella mantereella nähtykään.
Kuitenkin kirjassa on varsin hyvin esitelty esim. saksalaisia ja pohjoismaisia vastaanottimia.
Puutteita sinänsä hyvin esitellyissä Racalin laitteissa on mm. lisälaitteiden osalta ja enpä löytänyt myöskään Nationalin kopiosta - kotimaisesta VRLK:sta mainintaa ainakaan hätäisellä lukemisella. Se nyt ei sinänsä ole mikään ihme!
Laitteiden todellisista vastaanotto-ominaisuuksista on vaikea saada selkoa annettujen arvojen perusteella.
Niiden puutteellisuudet ja erilaiset tavat niitä ilmoittaa kun tekevät spekseistä sinänsä vertailukelvottomia.
Tähänhän tosin on yleensä totuttu ja vasta viime aikoina on hyvämaineisilla valmistajilla ruvennut olemaan tapana ilmoittaa laitteistaan arvoja vertailukelpoisella tavalla käsittäen myös ne arvot, joiden merkitys on oleellinen hankalissa vastaanottotilanteissa.
Esimerkkinä erittäin merkityksellisestä tiedosta on "3rd order intercept point" , josta löytyy arvo lähinnä ainoastaan uudemmista Racalin ja Watkins-Johnsonin vastaanottimista.

Joitain varsin mielenkiintoisia ykstyiskohtia löysin kirjasta heti - kuten esimerkiksi että sivullani esiteltyä Redifon R408 - vastaanotinta on markkinoitu myös Hagenuk-merkillä.
Samoin monista kalliimman luokan vastaanottimista löytyy tietoja vastaanottimien valmistusmääristä.
Erikoisen mieleenpainuvaa oli maininta Rockwell-Collinsin HF-2050 vastaanottimesta se, että tätä esimmäistä kaupallisesti DSP-tekniikkaa hyödyntävää rx:ää on tehty ainoastaan alle 100 kpl!

Käytettyjen laitteiden hinnoittelu on sinällään kirjassa varsin mielenkiitoinen.
Ilmeisesti siihen vaikuttaa paljoltikin nimenomaan keräilijöiden into maksaa joistain vaikeimmin (Amerikassa) saatavissa olevista malleista enemmän kuin on tarpeen.
Eli hinnoittelu ei ole välttämättä missään tekemisissä vastaanotto-ominaisuuksien kanssa.
Toisaalta esimerkiksi Racalin RA6790/GM on laatuunsa nähden Jenkeissä erittäin halpa johtuen markkinoille tulleesta suuresta armeijan poistoerästä.
Kirjasta on myös monien vastaanottimien suhteen havaittavissa se suurehko hintaero mikä syntyy siitä jos vastaanottimesta tehdään versio sekä "tavallisille" että vaativille ammatti - tai sotilasmarkkinoille.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että näiden mallien ero ei yleensä ole lainkaan vastaanotto-ominaisuuksissa vaan käytettyjen komponenttien luotettavuudessa ja laitteen mekaanisessa rakenteessa joka kestää rajumpaa ja pitkäaikaisempaa käyttöä vaikeissa ympäristöolosuhteissa.

Suosittelen kirjaa kaikille vastaanottimista tai niiden keräilystä kiinnostuneille.

Kirjaa sai mm. DX-Palvelu Oy:stä, mutta se on loppunut eikä sitä kautta uutta erää liene saatavissa.

TAKAISIN !

TAKAISIN PÄÄSIVULLE !