NÄIN TEHTIIN ANTENNI 1920-LUVULLA


23.4.1998

Ei ollut ennen sähköverkossa saastetta kuten tänään, eikä Sähkötarkastuskeskuksen määräyksiä...

"ANTENNIN VASTIKKEET

Jokainen metalliesine on sellainen, että sähkömagneettiset aallot synnyttävät siihen sähkövirtoja. Siten voidaan usein saada antenni levykatosta, keskuslämmitysjohdosta, ulokkeen rauta-aidasta, portaiden käsinojasta, vesikouruista, metallisista vuoteista, ikkunaverhopitimistä, kattokruunuista j.n.e.

Erikoisen hyvän antennin saa usein sähköjohdosta. Tällöin on vain oltava varovainen, ettei vastaanottajaa yhdistettäessä tehdä oikosulkua.
Sen vuoksi onkin aina käytettävä erikoista valojohtokytkintä, joka ei ole mikään muu kuin pieni kondensaattori, joka estää valosähkövirran pääsemästä vastaanottajaan, mutta läpäisee kumminkin radiosähkövirtoja.
Tällaisia kytkijöitä, jotka voidaan yhdistää suoraan seinäkoskettimeen, saa radioliikkeistä, mutta voi sellaisen itsekin valmistaa, jos vain on varma sen kestävyydestä.
Yksinkertaisin ja varmin tapa valmistaa tällainen valojohtokytkin olisi seuraava: Sähköliikkeestä ostetaan noin 3 m tavallista sähköpunosta ja puikkokosketin (kuva 0).
Punoksen molemmissa päissä eristetään eristysnauhalla toinen johtosäie jättämällä säikeen vastakkainen pää kirkkaaksi.
Toiseen vapaaseen päähän kiinnitetään puikkokosketin, joka voidaan työntää seinäkoskettimeen, toinen vapaa pää kytketään vastaanottajaan.
- Ellei seinäkosketinta ole saatavissa, on hankittava lampunpitimeen ruuvattava välikepidin, jossa on koskettimet ja johon myöskin lamppu voidaan ruuvata (kuva 31).
Koskettimen valinta voidaan suorittaa koettelemalla vastaanottajalla.
Sähköjohdon tehokkuus antennina riippuu suuresti paikasta ja johtoverkon kuormituksesta sekä vaihtelee se ajoittain.

Tehokkaan antennin saa usein myös puhelinjohdon lyijyvaipasta, jollainen tavallisesti on kaupungeissa käytettyjen puhelinsisäjohtojen ympärillä.
Radiotoimintamme alkuaikoina monet helsinkiläiset amatöörit käyttivät vain tällaista antennia englantilaisten asemien ohjelmia kuunnellessaan..."

TAKAISIN!